ความเคลื่อนไหว
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สงกรานต์ปากน้ำ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สงกรานต์ปากน้ำ


60001 60002 60003 60004 60005 60006 60007 60008 60009

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย” ที่ทางพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2558 โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี ตลอดการจัดงาน

ที่เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณสมุทรปราการ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “สงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย” โดยได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ธีระกุล เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู และนางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งบรรยากาศการจัดงานได้มีการแสดงขบวนแห่พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และขบวนสงกรานต์วิถีไทย 4 ภาค
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวว่า งาน “สงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้งานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2558 ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทยท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค และเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมทั้งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
สำหรับการจัดงาน “สงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย” ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน จะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการสรงน้ำพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ก่อพระเจดีย์ทราย การเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย รวมถึงการแสดงแสดงวิถีไทย 4 ภาค อาทิ การรำเถิดเทิงกลองยาวของภาคกลาง เซิ้งโปงลางของภาคอีสาน ระบำรองเง็งจากภาคใต้ ฟ้อนขันดอกของภาคเหนือ เป็นต้น ซึ่งเมืองโบราณจะจัดงาน “สงกรานต์ปากน้ำ เมืองโบราณ สมุทรปราการวิถีไทย” ในระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2558 โดยผู้มางานไม่เสียค่าเข้าชมตลอดทั้ง 5 วันของการจัดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2323-4094-9 หรือที่เฟสบุค เมืองโบราณ สมุทรปราการ และเว็บไซต์ www.ancientcitygroup.com

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

35 − 27 =