ความเคลื่อนไหว
นายคเณศ กมลพันธ์ นายก สมาคมผู้สื่อข่าวจ.สมุทรปราการ คุณจิตลดา สิทธิเลิศจรรยา นายก สมาคมวิทยุกระจายเสียง จ.สมุทรปราการ

นายคเณศ กมลพันธ์ นายก สมาคมผู้สื่อข่าวจ.สมุทรปราการ คุณจิตลดา สิทธิเลิศจรรยา นายก สมาคมวิทยุกระจายเสียง จ.สมุทรปราการ

71783 71784 71793 71854 71855 71944

นายคเณศ กมลพันธ์ นายก สมาคมผู้สื่อข่าวจ.สมุทรปราการ คุณจิตลดา สิทธิเลิศจรรยา นายก สมาคมวิทยุกระจายเสียง จ.สมุทรปราการ  ผศ.ดร.ยุวลักษณ์    อธิการบดี ม.ราชภัฎธนบุรึ สมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการและทักษะปฏิบัติ พัฒนาความรู้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

64 − 55 =