ความเคลื่อนไหว

นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1

DSC_0231[2] DSC_0240[1] DSC_0246[1] DSC_0254[2] DSC_0268[2] DSC_0269[1] DSC_0274[2]

นายชลิต  เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 40 คน และโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 83 คน โดยมีนายธเนศ สภานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสช.และนายกฤษพงษ์  ตระกูลรัตนานนท์ อดีตรองผอ.เขต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคาร 1 ชั้น 3

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 5 = 14