ความเคลื่อนไหว
นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ


16955 16956 234609 IMG_8357 IMG_8363 IMG_8376 IMG_8377 IMG_8380

นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการจัดการศึกษา ระหว่างเทศบาลนครสมุทรปราการ กับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กับ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) โดยทางเทศบาลนครสมุทรปราการมีนายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นผู้ลงนาม ด้านทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ มีนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ลงนาม
นายต่อศักดิ์ อัศวเหม กล่าวว่า เป็นความโชคดีของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) โดยเฉพาะนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาแบบคู่ขนานในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือจะใช้ในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากนักเรียนที่ได้เรียนหลักสูตรนี้จะได้ทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางที่สร้างทักษะความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่านักเรียนที่เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงอย่างเดียว โดยถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาในระดับที่สูง เมื่อจบการศึกษาต้องมีงานทำ ณ. ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.58

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

53 − = 48