ความเคลื่อนไหว
นายประเวช  องอาจสิทธิกุล

นายประเวช องอาจสิทธิกุล

160797 160801 160819 160820 160821 160822 160825

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมาเป็นประธานในพิธี มอบรางวัล e-Claim Awards ประจำปี 2557 ให้กับโรงพยาบาลที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Claim ได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม และเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยที่ให้ความร่วมมือกิจกรรม e-Claim ดีเด่น และแจ้งอุบัติเหตุในระบบ e-Accident ดีเด่น
โดยมีนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เนื่องด้วยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำระบบสินไหมอัตโนมัติ e-Claim System ขึ้นตั้งแต่ปี 2547 เพื่อให้สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนได้ใช้ระบบดังกล่าวในการตรวจสอบความคุ้มครอง และเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ประสบภัยจากรถ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆที่ให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลเพี่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับผู้ประสบภัยภายใน 48 ชั่วโมง
ทำให้บริษัทกลางฯทราบข้อมูลผู้บาดเจ็บที่มีสิทธิ์จาก พ.ร.บ.และสามารถบริหารจัดการเรื่องการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ e-Claim ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในการนี้บริษัทกลางฯ จึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล e-Claim Awards ประจำปี 2557 ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Claim ได้อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ประกอบกับบริษัทกลางฯยังได้รับข้อมูลการแจ้งอุบัติเหตุผ่านระบบ e-Accident และ App แจ้งอุบัติเหตุ จากเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที เช่น โครงการจ่ายค่าสินไหมหน้างานศพ เพื่อเป็นการขอบคุณ เครือข่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา
ดังนั้นบริษัทกลางฯจึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้กับเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในแต่ละภาค โดยแบ่งรางวัลดังนี้ 1.รางวัลโรงพยาบาลบันทึกรับแจ้งภายใน 48 ชั่วโมงเกิน 90% จำนวน 112 รางวัล 2.รางวัลบุคคลให้ความร่วมมือกิจกรรม e-Claim ดีเด่น จำนวน 19 รางวัล 3.รางวัลบุคคลให้ความร่วมมือกิจกรรมแจ้งอุบัติเหตุในระบบ e-Accident ดีเด่นจำนวน 21 รางวัล
สำหรับโรงพยาบาลยอดเยี่ยมในเขตภาคกลาง ที่ได้รับรางวัล

โรงพยาบาลบันทึกรับแจ้งภายใน 48 ชั่วโมงเกิน 90% อันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางประกอก 3 ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง และอันดับ 3 ได้แก่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ ส่วนเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยในเขตภาคกลางที่ได้รับรางวัลบุคคลให้ความร่วมมือกิจกรรมแจ้งอุบัติเหตุในระบบ e-Accident ดีเด่น ได้แก่นาย อาคม สมปาง กรรมการอาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสมุทรปราการ ณ.ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ แขวงพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 08.30 น.-12.00 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

31 + = 39