ความเคลื่อนไหว

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศิริพรรณ หาญพาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

68203 68204 68205

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศิริพรรณ หาญพาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมประมงสมุทรปราการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลากะพงขาว จำนวน 1 แสน 5หมื่น ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวามหาราช   อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนักในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สนองต่อแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่าน   ที่บริเวณสะพานปลาสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 3