ความเคลื่อนไหว
นายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

นายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน


8225 8226 8227

นายวิษณุ ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง หรือศูนย์ PIPO จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรปากร นางวรรณี ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ, นายปราโมทย์ ประสิทธิ์พรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายดุสิต กาฬดิษย์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจังหวัดสมุทรปราการ คอยให้การต้อนรับ
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมระบบการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจังหวัดสมุทรปราการ ในการให้บริการแก่เรือประมง โดยมีนายดุสิต กาฬดิษย์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจังหวัดสมุทรปราการ แนะนำการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนั้นผู้ตรวจราชการยังได้ร่วมประชุมหารือและสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการทำงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา ต่อไป ณ.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงจังหวัดสมุทรปราการ ถนนท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

40 − 35 =