ความเคลื่อนไหว
นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง

นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง


21507 21508 21510 21511 21512

นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง ร่วมการประชุมกำหนดเขตพื้นที่ทำการประมงจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมหามติของผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในการกำหนดพื้นที่การทำประมงระหว่างประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์

เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมา ที่ร้านอาหารครัวบุญเลิศ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมกำหนดเขตพื้นที่การทำประมงจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรปราการ และนายเสนาะ มงคลโสภณรัตน์ นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมดำเนินการประชุม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการประมงทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน
สำหรับการจัดการประชุมกำหนดเขตพื้นที่การทำประมงจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการประมงทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มาร่วมพูดคุย เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่การทำประมงระหว่างประมงพื้นบ้าน คือเรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส กับประมงพาณิชย์ ที่มีเรือประมงขนาดมากกว่า 10 ตันกรอสขึ้นไป ซึ่งจากเดิมได้มีการกำหนดพื้นที่ 3000 เมตรจากฝั่งเป็นพื้นที่ทำการประมงสำหรับประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ ไม่สามารถเข้ามาทำการประมงในพื้นที่ของประมงพื้นบ้านได้ โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอกำหนดพื้นที่ทำการประมงใหม่เป็น 4200 เมตรจากฝั่ง
สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งนายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง และ นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรปราการ จะได้เสนอมตินี้ ต่อไปยังกรมประมง เพื่อนำไปร่วมพิจารณาจัดทำเป็นข้อกำหนดสำหรับใช้ในการกำหนดพื้นที่การทำประมงของประเทศ ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 4 =