ความเคลื่อนไหว
นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ


IMG_0001 IMG_0002 IMG_0005 IMG_0009

ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 124 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 โดยมีนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นในรุ่นนี้ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมการปฐมนิเทศกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งได้มีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ มาแนะแนวทางในการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สิ่งที่นักศึกษาควรปฏิบัติ พร้อมกฎระเบียบต่างๆของสถาบัน
นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการกล่าวว่า ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนี้ แบ่งการเรียนการสอนเป็นรอบเช้า รอบบ่าย และรอบค่ำ วิชาที่เปิดสอนจำนวน 29 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรการทำอาหาร หลักสูตรเสริมสวย หลักสูตรช่างยนต์ หลักสูตรช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ต้องการเรียนวิชาชีพด้านนี้ มาสมัครเข้าเรียน เพื่อที่จบไปจะได้ประกอบอาชีพเป็นของตนเอง จำนวนมาก โดยเริ่มเรียนวันแรกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ทางวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการยังได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-395 4055 ต่อ 131 งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 3 =