ความเคลื่อนไหว
ปชส.สมุทรปราการออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ปชส.สมุทรปราการออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดหัวคู้ ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวในพื้นที่

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสุนัขและแมว แนะนำผู้เลี้ยงสัตว์ต้องป้องกันสัตว์ไม่ให้ติดเชื้อและแพร่เชื้อโรค การสังเกตสัตว์เลี้ยง เพื่อลดพาหะและการกระจายของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 18 = 19