ความเคลื่อนไหว
ประชาชนหลั่งไหลเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เนืองแน่น

ประชาชนหลั่งไหลเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เนืองแน่น


1110389 1110390 1110391 1110392 1110393 1110394 1110395

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.59 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมสวดพระธรรมจักบทปฐมเทศนา และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตลอดจน พุทธศาสนิกชน ในเขตตำบลบางปูใหม่ และใกล้เคียง ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กันอย่างเนืองแน่น
โดยบรรยากาศภายในวัด ก่อนเข้าสู่พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ นำพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วม สวดพระธรรมจักบทปฐมเทศนา หรือเทศน์กัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เรียกเต็มว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
หลังจากพิธีสวดพระธรรมจักรเสร็จสิ้น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ พร้อมพระภิกษุสงฆ์ ได้นำพุทธศาสนิกชน ทั้งอุบาสก และอุบาสิกา ร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท “อิติปิโส” ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

87 − = 79