ความเคลื่อนไหว
ปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ “วัดบางพลีใหญ่กลาง”

ปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ “วัดบางพลีใหญ่กลาง”

ปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ “วัดบางพลีใหญ่กลาง” เชิญบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม “วันวิสาขบูชา”

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ หรือ “พระครูแจ้” รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง (พระนอน) พระหนุ่มนักพัฒนาแห่งลุ่มน้ำคลองสำโรง พร้อมคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดบางพลีใหญ่กลาง ทุ่มเงินจำนวนมากจัดระเบียบร้านค้าปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ทำการย้ายศาลาทั้งหลังที่บดบังวิหารองค์พระนอนโดยไม่ได้รับความเสียหาย ขยายสถานที่จอดรถได้มากกว่า 500 คัน และวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน เนื่องในวัน “วันวิสาขบูชา”

วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งอยู่บริเวณริมคลองสำโรงฝั่งเหนือ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2367 ชาวบ้านละแวกบางพลี เรียกว่า “ วัดกลาง” เดิมเป็นที่ดินของนายช้าง หมื่นราษฎร์ โดย นายน้อย หมื่นราษฎร์ พี่ชายเป็นผู้สร้างขึ้นและได้ขนานนามวัดว่า “วัดน้อยปทุมคงคา” เพราะได้ขุดสระปลูกบัวหลวงไว้ด้วย ต่อมาเปลี่ยนนามวัดใหม่ว่า “วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม” และเปลี่ยนมาเป็น “วัดบางพลีใหญ่กลาง” จนถึงปัจจุบัน

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ กล่าวว่า วัดบางพลีใหญ่กลาง สร้างมาแล้วเกือบ 200 ปี มีการชำรุดทรุดโทรมไปมาก จึงทำการบูรณะครั้งใหญ่ ขยายที่จอดรถให้สะดวกสบายรองรับประชาชนที่มากราบสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในพระวิหารประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2521 เสร็จเมื่อปี พ.ศ.2544 ยาวประมาณ 53 เมตร ก่อนจะมาสร้างพระวิหารคลุมทีหลัง ความสูงเท่าตึก 4 ชั้น ภายในมีห้องปฏิบัติธรรม เสาและผนัง มีภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา นรก สวรรค์ คติธรรม จำนวนมาก และมีห้องพระทัย(หัวใจ)พระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นศิริมงคล ขณะเดียวกันยังมีหลวงพ่อทอง อายุ 195 ปี พระพุทธรูปเก่าแก่สร้างมาพร้อมกับวัด และรอยพระพระพุทธบาทจำลองให้ประชาชนได้สักการะบูชา

นอกจากนี้ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เชิญชวนสาธุชนเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต (ยอดฉัตรทองคำ) ดำหริสร้างโดย พระครูพิศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เป็นเจดีย์ 9 ชั้น สูง 98 เมตร กว้าง 45 เมตร สร้างเมื่อปี 2547 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นศาสนสถานที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดป้าย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ภายในชั้นที่ 9 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มอบถวายโดย สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กทม. และพระพุทธรูปสำคัญ อาทิ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เชียงแสน อู่ทอง พระแก้วมรกตจำลอง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสังกัจจายน์ขนาดใหญ่ มีภาพจิตกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติและนิทานชาดก หนังสือพระไตรปิฎกสำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปศึกษาพระธรรมวินัย อีกด้วย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 3 วัน 2 คืน เนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2561 ตรงกับขึ้น 14-15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-831-5024 (พระครูแจ้) หรือ 02-337-3455, 02-751-0607

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + = 6