ความเคลื่อนไหว
ปศุสัตว์ออกหน่วย   ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

ปศุสัตว์ออกหน่วย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นายวุฒิพงศ์ สมิตินันทน์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายมนัสกิจ พลศรี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู ออกหน่วยสัตว์แพทย์ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข(ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์)ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ฉีดวัคซีนสุนัข 79 ตัว แมว 120 ตัว ทำหมันสุนัข 18 ตัว แมว 44 ตัว รวมทำหมันทั้งหมด 62 ตัว ผู้รับบริการ 36 ราย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 4 =