ความเคลื่อนไหว
ปิดบอลฟ้าใหม่คัฟครั้งที่ 1

ปิดบอลฟ้าใหม่คัฟครั้งที่ 1

DSC_0476 DSC_0479 DSC_0483 DSC_0491 DSC_0500 DSC_0501 DSC_0511 DSC_0515 DSC_0522 DSC_0526 DSC_0529 DSC_0534 DSC_0541

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) มีพิธีปิดปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ฟ้าใหม่คัฟ” ครั้งที่ 1 โดยนายอัครวัฒน์  อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายต่อศักดิ์  อัศวเหม  เลขานุการคุณชนม์สวัสดิ์  อัศวเหม  เป็นประธานในพิธี  ผลการแข่งขันประเภทเยาวชนฯ ชนะเลิศได้แก่ ทีมเยาวชนบางเมือง ได้รับเงินบำรุงทีม 50,000 บาทพร้อมเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมร.ร.สมุทรปราการ ได้รับเงินบำรุงทีม 30,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมลานกีฬาบางหญ้าแพรก ได้รับเงินบำรุงทีม 20,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม ร.ร.บดินทร์เดชาฯ ได้รับเงินบำรุงทีม 5,000 บาท รางวัลเพลย์ทีมได้แก่ ทีม ร.ร.สมุทรปราการ ได้รับเงินบำรุงทีม 5,000 บาท  สำหรับประเภทประชาชน ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม อบต.บางยอ ได้รับเงินบำรุงทีม 50,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมบางโฉลง ได้รับเงินบำรุงทีม 30,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กแหลมฟ้าผ่า ได้รับเงินบำรุงทีม 20,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีม สมาคมชาวใต้ สป. ได้รับเงินบำรุงทีม 5,000 บาท  รางวัลแฟร์เพลย์ทีม ได้แก่ ทีมบางโฉลง ได้รับเงินบำรุงทีม 5,000 บาท

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 52 = 59