ความเคลื่อนไหว
ผวจ.ปากน้ำ แถลงข่าวเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด“ของดีและโอทอป”

ผวจ.ปากน้ำ แถลงข่าวเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด“ของดีและโอทอป”


ผวจ.ปากน้ำ แถลงข่าวศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด และการจัดงานแสดงสินค้า “ของดีและโอทอป สมุทรปราการ” เพื่อส่งเสริมตลาดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ห้องลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสุขอนันต์ หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด และจัดแสดงสินค้า “ของดีและโอทอปสมุทรปราการ” ที่กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสีชมภู บุตรสินธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายอนันตชัย คุณานันทกุล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน ร่วมงานและรับฟังการแถลงข่าวพร้อมชมการสาธิตปรุงอาหารจานเด็ดจากปลาสลิด ได้แก่ คอกเทลปลาสลิด ผัดหมี่มะม่วงน้ำปลาหวาน ให้ผู้ร่วมงานได้ชิมกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อบต.คลองด่าน ได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถทางการเรียนรู้และการแปรรูปเพื่อประโยชน์อันสูงสุด ให้เป็นสถานที่รองรับเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ผลิตและจำหน่ายปลาสลิดหรือปลาสลิดแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ให้มีสถานที่แปรรูปปลาสลิดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางในวันนี้ เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะได้มีศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดครบวงจร นอกจากจะเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีค่ายิ่งแล้วยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตแบบภาคกลาง รวมถึงเป็นสถานที่รวบรวมสุดยอดขององค์ความรู้จากงานวิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์มาไว้ในที่เดียว เพื่อให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาตลอดจนนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต” ผู้ว่ากล่าวในที่สุด
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจอาหารประเภทปลาสลิดไปลองซื้อหาชิมกันดู มีให้เลือกมากมาย ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน และ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

74 + = 83