ความเคลื่อนไหว
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันนี้ (11 พ.ค.61) เวลา 09.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 การจัดการด้านความปลอดภัย (Safety & Security) และการบริหารงานในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้คณะฯ ได้ลงพื้นที่ชมการดำเนินงานภายในเขตการบิน โดยมี พ.ต. กมล วงศ์สมบุญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) และนายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) ร่วมนำชมพื้นที่และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม AOB 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 47 = 51