ความเคลื่อนไหว
ผูู้ว่าสมุทรปราการประชุมแก้ปัญหาการจราจร

ผูู้ว่าสมุทรปราการประชุมแก้ปัญหาการจราจร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น. นาย ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ(อจร.สป.) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและถนนที่ชำรุดภายในเขตจังหวัดสุมทรปราการโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมครบทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

49 − 47 =