ความเคลื่อนไหว
พระมหาสมิทธ์ โชติโก(เจ้าอาวาส)วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยให้กับผู้สูงอายุและคนในชุมชน

พระมหาสมิทธ์ โชติโก(เจ้าอาวาส)วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยให้กับผู้สูงอายุและคนในชุมชน


55 099 55 100 55 102 55 105 55 106 55 107 55 110

พระมหาสมิทธ์ โชติโก(เจ้าอาวาส)วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยให้กับผู้สูงอายุและคนในชุมชน
ที่ลานอเนกประสงค์ภายในวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระมหาสมิทธ์ โชติโก(เจ้าอาวาส)วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน พ่อค้าประชาชน จัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ให้กับผู้สูงอายุและคนในชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยทางวัดจัดให้มีการเล่นกีฬาแบบพื้นบ้านหลากหลายประเภทก่อนที่จะร่วมสนุกกันด้วยการรำวงย้อนยุค
โดยบรรยากาศภายในงานได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเลอะให้กับผู้สูงอายุและคนในชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นคณะกรรมการวัดได้จัดสถานที่บริเวณข้างโบสถ์ให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ทำพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้สูงอายุอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 5 =