ความเคลื่อนไหว

พันเอกภักดี ศรีชุมพล

วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 1 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 2

พันเอกภักดี ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ พบปะเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง อ.เมือง ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง โดยมีนางสุพัตรา  แสงทอง ผอ.ร.ร. ให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 4 =