ความเคลื่อนไหว
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ มีร้านร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” 170 ราย

พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ มีร้านร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” 170 ราย

มีประชาชนที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำไปใช้จ่ายแล้วในร้านที่มีป้ายโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน 2 ส่วน คือ ด้านค่าใช้จ่ายการเดินทางที่โดยสารผ่านพาหนะสาธารณะต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด และด้านการดำรงชีพด้วยการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษาในราคาถูก ผ่าน “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” โดยจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 และอำเภอต่าง ๆ ได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว ณ จุดที่ประชาชนลงทะเบียนในทุกพื้นที่
และมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” จำนวน170 แห่ง อยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ 68 แห่ง อำเภอบางบ่อ 34 แห่ง อำเภอบางพลี 16 แห่ง อำเภอบางเสาธง 6 แห่ง อำเภอพระประแดง 24 แห่ง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 22 แห่ง โดยได้ทยอยติดตั้งเครื่อง EDC ไปแล้ว 90 ร้าน และจะทยอยติดตั้งครบทุกร้าน
สำหรับการตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์http://provincereport.moc.go.th/ FactShopGMap โดยเลือกจังหวัดและอำเภอที่ต้องการ จะปรากฏข้อมูลร้านค้าในแต่ละตำบล อำเภอ และจังหวัด สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ นอกจากจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความสะดวกแล้ว ร้านค้าก็สามารถกระตุ้นยอดขาย และยังมีโอกาสได้ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อจัดจำหน่ายในร้านได้ในต้นทุนที่ต่ำลงด้วย ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ร้านค้าในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ส่วนร้านค้าในจังหวัดสมุทรปราการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ โทร.02-395-4269 หรือ 02-395-1688

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 4 = 2