ความเคลื่อนไหว
พิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 8781/2 ของประเทศ รุ่นที่ 165 ของจังหวัด

พิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 8781/2 ของประเทศ รุ่นที่ 165 ของจังหวัด


เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ 11 จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 8781/2 ของประเทศ รุ่นที่ 165 ของจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน เป็นประธานในพิธี กล่าวปิดการโครงการ และมี นายสุนทร ปานแสงทอง รองประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.จุฑาพงษ์ รัตนโชติ ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการชมรมวิทยากรลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ และอาสาฯลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ ที่ผ่านการอบรม เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพียง
นายสุนทร ปานแสงทอง รองประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าว ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ 11 จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ขึ้นจำนวน 1 รุ่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การฝึกอบรมได้กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งบัดนี้การฝึกอบรมได้เสร็จสิ้น ตามโครงการแล้ว โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรจากกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทำให้การฝึกอบรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยมีลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ ที่ที่ผ่านการอบรม ในครั้งนี้ เข้ารับผ้าผูกคอพระราชทาน”สีแดงเลือดหมู จำนวนทั้งสิ้น 502 คน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =