ความเคลื่อนไหว
พิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาแฮนด์บอลระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอี่ยมสุรีย์ คัพ ครั้งที่ 5

พิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาแฮนด์บอลระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอี่ยมสุรีย์ คัพ ครั้งที่ 5DSC_0909 DSC_0919 DSC_0943 DSC_0951 DSC_0952 DSC_0956

พิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาแฮนด์บอลระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 1 เอี่ยมสุรีย์ คัพ ครั้งที่ 5 โดยมีนายสาธิต วัดอ่อน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาแฮนด์บอล ในรุ่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนบ้านคลองหลวง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนวัดตำหรุ และโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ส่วนในรุ่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนบ้านคลองหลวง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนสัตรีสมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียน วัดตำหรุ
สำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่นประถมศึกษา ประเภททีมชาย ได้แก่ โรงเรียนวัดใหญ่บางปลากด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียน.คลองมหาวงค์ และโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในรุ่นประถมศึกษา ประเภททีมหญิง ได้แก่โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียน สิริวุฒวิทยา และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนวัดใหญ่บางปลากด

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 4 =