ความเคลื่อนไหว
พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลตำบลบางเมืองใหม่ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลตำบลบางเมืองใหม่ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 2 ประจำปี 2559


งานกีฬา_15 งานกีฬา_65 งานกีฬา_453 งานกีฬา_1160 งานกีฬา_1676 งานกีฬา_2551 งานกีฬา_3323 งานกีฬา_3660 งานกีฬา_4030 งานกีฬา_4162 งานกีฬา_4221 งานกีฬา_4389 งานกีฬา_4816 งานกีฬา_4981 งานกีฬา_5302 งานกีฬา_6172

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.59 ที่สนามกีฬา ชุมชนศรีเพชร หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลบางเมืองใหม่ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมี นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน
โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก วสันต์ บุญเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ,นายมานะชัย หัสมาฆะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขต 9 ,นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ,นายไพบูรณ์ พินเที่ยง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองสมุทรปรากา ,นายสมเกียรติ ทองเหลือ คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ตัวแทนจากกองทุนไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ประจำตำบลบางเมืองใหม่ ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครอง และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีกำอย่างคึกคัก
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น คือรุ่นเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี รุ่นอายุ 16 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป โดยทีมที่เข้าร่วมทำแข่งขันทั้ง 4 รุ่นนี้ จะต้องอยู่ ในเขตตำบลบางเมืองใหม่ และใกล้เคียง อาทิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สุุทรปราการ ทีม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม,เตรียมอุดมน้อมเกล้าสมุทรปราการ,โรงเรียนบางแก้งประชาสรรค์,โรงเรียนปทุมคงคา,โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว,บุรารักษ์,วัดไตรสามัคคี,โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ รวมทั้งหมด 56 ทีม จำนวนนักกีฬาประมาณ 600 คน
วัตถุประวงค์ในการจัดการแข็งขัน มีดังนี้ 1.เพื่อเสริมให้ประชาชนเเละเยาวชนในพื้นที่ มีสุขภาพกายเเข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง 2.เพื่อส่งเสริมให้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตยเองในทางที่ถูกต้อง 3.เพื่อพัฒนาให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้ไปสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้นในโอการต่อไป 4.เพื่อเสรืมสร้างความรู้ ความสามัคคีในหมู่คณะ เเละเป็นการสร้างขัวญกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของประชาชนในตำบลบางเมืองใหม่ 5.เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนและโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬา
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสมุทรราการ 3 ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน อาทิเช่น ชุดนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน,อุปกรณ์การแข่งขัน,ลูกฟุตซอล,ถ้วยรางวัล,กรรมการตัดสินและอื่นๆส่วน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สุุทรปราการ สนับสนุนวงดุริยางค์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ คุณวรพร อัศวเหม สจ.มานะชัย หัสมาฆะ เขต 9 สจ.ชิษณุพงษ์ รุ่งโรจน์งานเจริญ และผู้มีเกียรติ บริษัทห้างร้านต่างๆในพื้นที่ ให้การสนับสนุน เงินรางวัล แก่ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศและกองเชียร์ เป็นต้น

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 33 = 38