ความเคลื่อนไหว
พิธีเปิดกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ

พิธีเปิดกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ


1 2 3 4 Picture 020 Picture 048 Picture 052 Picture 053 Picture 057 Picture 058 Picture 075 Picture 079

พิธีเปิดกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 ก.ย.58 ที่ลานกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558 รอบคัดเลือก เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีนางสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ ในแต่ละเขต ของโซนอำเภอเมือง นำทัพนักกีฬาและกองเชียร์ประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกว่า 1500 คน เข้าร่วมในการแข่งขัน ทั้งสิ้น 12 ชนิดกีฬา คือ ชักเย่อ , วิ่งสามขา , วิ่งห้าขา , วิ่งกระสอบ , สกีบก , วิ่งตะขาบ , ปิดตาตีปี๊บ , วิ่งสิบเอ็ดขา , วิ่งเปรี้ยวแตงโม , วิ่งผลัดลูกโป่ง และหมากรุกไทย
สำหรับกีฬาพื้นบ้านเป็นกีฬาดั้งเดิมที่เล่นกันเฉพาะท้องถิ่นมีรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ และเป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า โดยกีฬาพื้นบ้านจะช่วยส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของคนในท้องถิ่นและความเข้าใจอันดีต่อกันอย่างแท้จริง เนื่องจากลักษณะการเล่นกีฬาพื้นบ้านที่ไม่ได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศเชิงทักษะมากอย่างเช่นกีฬาสากลทั่วไป ลดโอกาสในการปะทะหรือเกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง แม้จะเป็นการแข่งขันแต่รูปแบบและลักษณะการแข่งขันจะแฝงด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม มีความเป็นท้องถิ่น มุ่งเน้นความสามัคคี ถ้อยทีถ้อยอาศัยแฝงอยู่ในการเล่นโดยตลอด นอกจากนี้ทุกเพศทุกวัยยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ รวมทั้ง ยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสืบไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

33 − 27 =