ความเคลื่อนไหว
พิธีเปิดแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67   ปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม โดยมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว ภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพ “ในหลวง” กับงานศิลปหัตถกรรม”
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (สพป.สมุทรปราการ เขต 1) จัดงานแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยมีดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ในปีพ.ศ.2455 หรือ 105 ปีมาแล้ว ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดด้านศิลปะ การหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มพูนรายได้ในการเลี้ยงชีพ มีการจัดต่อเนื่องกัน และมีการเว้นช่วงไปบ้างเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติของบ้านเมือง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไปในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากการแข่งขันทักษะทางด้านอาชีพ ยังมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และปัจจุบันเน้นความสำคัญด้านอาชีพเพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงต่อความต้องการตลาดแรงงาน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เป็นครั้งที่ 67 ยังคงอยู่ในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย แนวคิดในการจัดงานจึงกำหนดจัดภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพ “ในหลวง” กับงานศิลปหัตถกรรม สำหรับระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสพป.สมุทรปราการ เขต 1 กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์จัดการแข่งขัน 15 แห่ง เปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัด ทั้งสถานศึกษาเอกชน (สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างเสมอภาค

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 1