ความเคลื่อนไหว
มหกรรมกีฬา OLYMPIC DAY ครั้งที่ 5

มหกรรมกีฬา OLYMPIC DAY ครั้งที่ 5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.60 ที่สนาม Spirit Sports โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จัดมหกรรมกีฬา OLYMPIC DAY ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศในการแข่งขัน มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมทำการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 73 รายการ โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี ตลอดจนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างคณะครู ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน โดยสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข  อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 35 = 43