ความเคลื่อนไหว

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

6c16f95e5837b7a15cc22a32eb72fad8_L

มูลนิธิชุณห์ หงส์ จันท์ภาส(ภายใต้สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย)มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.56 ณ.หอประชุมใหญ่สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณซู หลิน เหมี้ยว เฟิน)นายกสมาคมไต้หวัน พร้อมคณะทำงาน ได้กล่าวถึง”มูลนิธิชุณห์ หงส์ จัท์ภาส”ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณชุณห์ จันท์ภาส และคุณ หงส์ จันท์ภาส เพื่อส่งเสริม การศึกษา และช่วยเหลือ บำเพ็ญประโยชน์ งานการกุศลต่างๆ แก่สังคม ซึ่งด้านการบริหารของมูลนิธิฯควบคุมดูแลภายใต้สมาคมไต้หวัน แห่งประเทศไทย เพื่อไว้อาลัยในการจากไปครบรอบ 10 ปี ของคุณชุณห์ จันท์ภาส จึงได้ร่วมกันจัดงาน”รำลึกคุณชุณห์ จันท์ภาส และมอบทุนการศึกษา”ขึ้น เพื่อรำลึกคุณงามความดีของคุณชุณห์ จันท์ภาส ที่มีต่อ สมาคมไต้หวัน แห่งประเทศไทยในครั้งนี้
หลังจากนั้น นายวันชัย คงเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวเปิดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิชุณห์ หงส์ จันท์ภาส ประจำปี 2013 ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งหมด 259 ทุน รวมเป็นเงิน สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 300 คน
มูลนิธิชุณห์ หงส์ จันท์ภาส  “ภายใต้สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย” เป็นสมาคมของชาวไต้หวันที่อยู่ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2489 ดำเนินมานานถึง 67 ปีแล้ว เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ระหว่าง สมาชิก และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในด้านการกุศลให้กับสังคมในด้านต่างๆต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

22 − 20 =