ความเคลื่อนไหว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกตรวจโรคทั่วไปให้กับประชาชน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกตรวจโรคทั่วไปให้กับประชาชน


Picture 082 Picture 083 Picture 086 Picture 087 Picture 089 Picture 091 Picture 092 Picture 098 Picture 099 Picture 103

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.59 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ จัดกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกตรวจโรคทั่วไปให้กับประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ(บัวหลวง)โดยมีการตรวจโรคทั่วไป ฟรี และกิจกรรมอื่นๆเช่น ถอนฟันฟรี ตัดผมฟรี แจกแว่นตาฟรี จ่ายยาฟรี โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จิตอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มาให้คำแนะนำ และยังมีแพทย์จีนจากหัวเขียวแพทย์จีน สาขากรุงเทพฯ มาฝังเข็มให้ฟรีอีกด้วย โดยทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มีการบริการอาหาร-น้ำดื่ม ฟรี พร้อมจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีแก่เยาวชน
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ประสบปัญหานานาประการ รวมถึงการขยายขอบข่ายงานในโครงการต่างๆ ให้กว้างขวาง เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ด้วยการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน-ถอนฟัน การแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ และตัดผม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

36 − 33 =