ความเคลื่อนไหว
มูลนิธิร่วมกตัญญู นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

มูลนิธิร่วมกตัญญู นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

บรรจุใส่ถุงยังชีพ ไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 29 ม.ค.61 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดยนางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พ้อมด้วยนายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู ,นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาฯ มูลนิธิร่วมกตัญญู , นางสาวเกศรินทร์ เล็บครุฑ (นุ้ย) ,นางสาวสายธาร นิยมการณ์ (ต่ายสายธาร) ,นางสาวศรศิลป์ มณีวรรณ์ (มะนาว) อาสาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ดารา มูลนิธิร่วมกตัญญู ตลอดจนคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งมูลนิธิ กู้ภัย เครือข่ายภาคเหนือ ประกอบด้วย สมาคมกู้ภัยลำปาง ,สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย ,มูลนิธิลือชาพะเยา ,สมาคมกู้ภัยภูซาง และสมาคมกู้ภัยพานเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ’วันแห่งการให้’ Giving Day ครั้งที่ 6 เนืองในวันคล้ายวันเกิดเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 45 ปี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรมชื่อดัง
โดยขบวนรถฮีโน่ ของมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้บรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว บรรจุใส่ถุงยังชีพ จำนวน 1,500 ชุด ของจากมูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานใหญ่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มุ่งหน้าสู่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ไปมอบให้กับ พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรมชื่อดัง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 4 = 5