ความเคลื่อนไหว
มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดพิธีรับเทพเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดพิธีรับเทพเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์


และพิธี “ทำบุญพะเก่ง” หนึ่งปีมีครั้งเดียว

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.61 ที่ศาลหลวงปู่ไต้ฮงโจ๋วซือกง มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายธนกฤต ปิยะสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดพิธีรับเทพเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ และพิธี “ทำบุญพะเก่ง” ของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งหนึ่งปีมีครั้งเดียว โดยเทพเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ มีระยะเวลา 1 ปี เพื่อปรกป้อง คุ้มครอง ให้โชค ให้ลาภ แก่สาธุชน ที่ประกอบคุณงามความดี ยึดในหลักคุณธรรม ทั้งด้านหน้าที่การงาน หรือทำมาค้าขาย ให้ประสบแต่ความสำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ตลอดทั้งปี 2561
นายธนกฤต ปิยะสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้เปิดเผย สำหรับพิธีดังกล่าวมีพระสงฆ์จีน มาประกอบพิธีทางศาสนา สวดชัยมงคลคาถา เพื่อขอพรให้แก่ญาติโยมที่มาจดชื่อลงทะเบียน “ทำบุญพะเก่ง” เพื่อขอให้พระคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายขึ้นตั้งแต่ต้นปีใหม่จีนหรือตรุษจีน โดยคนไทยเชื้อสายจีนจะไปที่มูลนิธิฯ เพื่อเขียนชื่อตนเอง และคนในครอบครัวลงในใบ”ทำบุญพะเก่ง” แล้วนำไปแลกขนมเปี๊ยะ และขนมจันอับกลับบ้าน ไหว้พระ ไหว้เจ้า หรือรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมูลนิธิฯ จะนำใบจองพะเก่งที่มีชื่อตนเอง และคนในครอบครัวจดไว้ ไปทำพิธีสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งการสวด พะเก่ง มี 5 ประเภท ดังนี้ 1. แกหมึ่งเก่ง เพื่อขอให้ครอบครัวเป็นสุข 2.ปออุ่งเก่ง เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 3.คิ่วไฉ่เก่ง เพื่อเสริมโชคลาภ เสริมบารมี 4.ส่วยกุงเก่ง เพื่อเสริมดวงชะตา ให้ร่างกายแข็งแรง 5.กึงกีเก่ง เพื่อเสริมความมั่นคงสถาพร มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ แกตนเองและครอบครัว

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

43 − = 34