ความเคลื่อนไหว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ


DSC_0109 DSC_0110 DSC_0116 DSC_0123 DSC_0133 DSC_0139 DSC_0142 DSC_0286 DSC_0332 DSC_0354

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 4 เรื่องเล่าชุมชน บ้านขุนสมุทรจีนท้องถิ่นอันเป็นที่รัก โดยมีนายสมบัติ คุ้มภู ที่ปรึกษาเครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม และนายอุเทน บุญลีลา ประธานเครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมใช้เวลาสามวัน มีการกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานของอาชีพมัคคุเทศก์ การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง โดยฝึกปฏิบัติลงพื้นที่จริง เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน อันเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก ที่มีอายุกว่า 300 ปี ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ และยังเป็นการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ให้เป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น โดยโปรแกรมกิจกรรมที่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจะได้ทำร่วมกันที่ชุมชนบ้านขุนสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้แก่ การศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านขุนสมุทร การปลูกป่าชายเลน การเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่น การจับหอยของชาวบ้านขุนสมุทรจีน และการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดภายในวัดขุนสมุทรจีน
สำหรับเครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ภายใต้แนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม เพื่อปลูกฝังความรู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์จากตำนาน ความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชน ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนมรท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ โดยผ่านกิจกรรมโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ณ.ห้องขอบฟ้า นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 กรกฤาคม 2558 ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

68 − 58 =