ความเคลื่อนไหว
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ , พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มหัศจรรย์แห่งเอเชีย และเครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ , พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มหัศจรรย์แห่งเอเชีย และเครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ

DSC_0152 DSC_0184 DSC_0206 DSC_0223 DSC_0240 DSC_0266

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ , พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มหัศจรรย์แห่งเอเชีย และเครือข่ายครูท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ ได้ทำการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผู้กำกับหนังสั้นท้องถิ่นของสยามประเทศการปฏิรูปการศึกษาจากท้องถิ่น ซึ่งเมื่อช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 ได้จัดการอบรมผู้กำกับ หนังสั้นไว้ และเกิดการนำความรู้จากการอบรมไปจัดทำหนังสั้นไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน และเป็นที่มาของการจัดการประกวดผู้กำกับหนังสั้นขึ้นมา ภายใต้หัวข้อ สมุทรปราการ ท้องถิ่นอันเป็นที่รัก ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถนำเสนอเอกลักษณ์ทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่มีความสำคัญในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 11 เรื่อง และประเภทสมาชิกเครือข่ายท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ ส่งผลงานเข้าประกวด 3 เรื่อง เปิดรับสมัครส่งหนังสั้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนวันปิดรับผลงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
สำหรับผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในประเภทบุคคลทั่วไป ทีม ห้า หก คนฟิล์ม ในชื่อเรื่อง กำแพงทะเล ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมตะบูนขาว ในเรื่อง จากตับ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม รับเงินรางวัล 30,000 บาท, และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมีสองทีม ได้แก่ ทีมรักษ์พระประแดง ในเรื่อง กว่าจะเป็นสะบ้ารามัญ ผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม และทีม วายอะเวค สตูดิโอ ในเรื่อง มะลิ ผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี รับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท // ส่วนผลการตัดสินในประเภทสมาชิกเครือข่ายท้องถิ่น กลุ่มศักดิ์ศรีสมุทรปราการ ที่มีส่งผลงานเข้ามา 3 เรื่อง ไม่มีเรื่องที่ชนะเลิศ แต่ได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ให้กับทีมคนรักจระเข้ ในชื่อเรื่อง ความพอเพียงที่จระเข้ใหญ่ ผลงานจากนักเรียนโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้มีการลงเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป. ณ.ห้องประชุมขอบฟ้า นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ เมื่อวันที่ 2 กรกรฤาคม 2558 ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 3 = 11