ความเคลื่อนไหว
มููลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

มููลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60 ที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2560 โดยมี นายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ,เจ้าหน้าที่วิทยาการ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พลับพลาไชย ,เจ้าหน้าที่ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าชุด และอาสาฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ในเขตพื้นที่บางปู ,บางบ่อ และบางเสาธง เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับการจัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ อีกทั้งเป็นการทบทวนแนวทางทักษะ ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และอาสาฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น ได้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการดูแลของหน่วยบริการทางการแพทย์ อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้ หากผู้ช่วยเหลือสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากร ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พลับพลาไชย มาให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐาน คือการกู้ชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดกั้นฉับพลันเบื้องต้น การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

75 − = 74