ความเคลื่อนไหว
รพ.สต. ไป อปท.ดีไหม ?

รพ.สต. ไป อปท.ดีไหม ?

ขณะนี้ในแวดวงสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีการวิจารณ์กันในวงกว้างถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรากฏว่าหลังจากมีข่าวออกมา ทำให้บุคลากรใน รพ. สต. ต่างออกอาการทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีบางคนกังวลว่าจะมีความพร้อมในการเชื่อมโยงกับสาธารณสุขได้จริงหรือไม่ เนื่องจาก รพ.สต.หลายแห่งอาจยังไม่พร้อมก็ได้ ขณะที่บางแห่งก็มีความพร้อม แม้กระทั้ง อปท.เองบางที่ก็ไม่พร้อมเช่นกัน

รพ.สต. เป็นสถานพยาบาล เบื้องต้น จะเน้นการให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคและต้องทำงานกับชุมชนในพื้นที่เป็นหลักแต่ที่กังวลคือจะทำงานเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสารณะสุขต่อไปได้หรือไม่

กรณีดังกล่าว การกระจายอำนาจนั้นมีมติมากว่า 10 ปีไม่ใช่เรื่องใหม่ ซึ่งบางส่วนก็ดำเนินการแล้วโดยในปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ไปอยู่ในความดูแลของ อปท. มีจำนวนถึง 52 จาก รพ.สต. 9800 แห่ง

รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายโอนอำนาจนั้นจะต้องมีความพร้อมทั้งผู้รับและผู้ที่จะไปอยู่ ซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงบูรณาการทำประโยชน์แก่ประชาชน
ในขณะที่บุคลากรใน รพ. สต. เห็นด้วยโดยบอกว่า อยู่กับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นร้อยปีก็ต้องทำงานหนัก และยิ่งหนักเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

“ แต่คนที่ใช้พวกผมกลับไม่เคยเห็นคุณค่าของพวกผมเลย ถ้าหากไปอยู่กับท้องถิ่นอาจเป็นการตอบโจทย์ แก้ปัญหาสุขภาพที่ตรงจุดที่สุด งานสาธารสุขก็ได้ทำตามหน้าที่ ดูแลสุขอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนได้มากกว่า ”

โดยที่ทางพวกเขามองว่าปัจจุบันนี้ บุคลากรของ รพ.สต.ภารกิจหลักไปอยู่ที่การประเมินมาตรฐานต่างๆประกวดโน่น ประกวดนี่ เป็นกิจวัตรเป็นภารกิจหลักไปซะแล้ว การดูแลสุขภาพการส่งเสริมให้กับพี่น้องก็กลายเป็นภาระของหมออนามัยที่น้อยลง

ส่วนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่า อยู่ในสายงานเดิมยังดีกว่า อยู่กับ อปท.อาจจะโดนนายก อปท.กดขี่ริดรอนสิทธิ์เพราะมีผู้บังคับบัญชาหลายคน แม้กระทั่งนักการเมืองท้องถิ่น.

หากมองถึงความเป็นจริง ในยุคปัจจุบันคงไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้น เพราะทุกวันนี้มีกฎเกณฑ์มีระเบียบบังคับอย่างหนาแน่น การที่จะทำอะไรมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด มีขั้นมีตอน การที่ใครจะมาใช้อำนาจคงจะทำได้ลำบาก ยากขึ้น

ที่เห็นเด่นชัดผู้บริหาร อปท. หลายแห่ง ไปนั่งเฝ้าบ้าน นั่งเลี้ยงหลาน กันอยู่ ในขณะนี้ก็มีให้เห็นกันอยู่ในหลาย พื้นที่

แต่สิ่งที่น่ากลัวคือการไม่ยอมรับกันเองละมากกว่า กลัวการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ กรณีกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชัดเจน

มองในอีกแง่มุมหนึ่ง บทบาทของ อปท. ในฐานะองค์กรปฐมภูมิ ต้องดูแลบริหารจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนขั้นพื้นฐาน ในเบื้องต้น แก้ปัญหาในระดับต้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งจริงแล้วน่าจะเป็นการตอบโจทย์ได้มากกว่าการที่ รพ.สต.ซึ่งปัจจุบันอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้มากกว่าด้วยซ้ำ.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

68 + = 77