ความเคลื่อนไหว
รพ.สมุทรปราการ สังคายนาวิชาการ บุคลากร ‘ ทีมรักษ์ไต ’  สู่ความเป็นศูนย์กลาง

รพ.สมุทรปราการ สังคายนาวิชาการ บุคลากร ‘ ทีมรักษ์ไต ’ สู่ความเป็นศูนย์กลาง


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้มีการประชุมทางวิชาการ เกี่ยวกับการดูแลโรคไต โดย นายแพทย์สิทธิชัย คุณพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่จาก สถานีอนามัยของ เทศบาล อบต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ร่วม 300 คน

นางสุนทรี เพิ่มพูลสวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าโรคไต ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและรุนแรงเพิ่มขึ้น

ด้วยงบประมาณอันจำกัดทางเครื่องมือแพทย์ และฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วย โรคไตนับเป็นภัยเงียบเพราะผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคไตในระยะแรก และจะลามมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ จนเกิดการเสื่อมของไต เรียกว่าภาวะไตวาย ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถที่จะรักษาได้ หรือควบคุมได้ถ้ามีความรู้โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับโรคไต และโภชนบำบัดซึ่งการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่ นั้นเท่ากับว่าจะชะลอการเสื่อมของไตและอวัยวะอื่นๆได้

การให้การบริการรักษาในปัจจุบันจึงเป็นเป็นบริการเชิงรุกให้ความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ป่วย เพราะโรคไตนั้นสามารถป้องกันได้

การรักษาด้วยการให้ข้อมูลที่ดีถูกต้องนับว่ามีความสำคัญเป็นแนวทางเลือกบำบัดรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นทีมผู้ให้บริการจึงมีความสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยโดยให้การแนะนำผู้ป่วย ญาติ เพื่อให้มีความรู้มีประสิทธิภาพในการที่จะดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้การได้รับความรู้ด้านข้อมูลสาเหตุของการเกิดโรคไต การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานความดันสูง กลุ่มเสี่ยง เพื่อที่จะชลอการเสื่อมของไต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบุคคลทางการแพทย์จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องรอบรู้แบบเชิงลึกเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลในการยกระดับเป็นศูนย์กลางเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องโรคไตเรื้อรัง จึงได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการสำหรับบุคลากรผู้ให้ความรู้กับผู้ป่วยและเครือญาติ เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอด ดูแลผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 5 = 5