ความเคลื่อนไหว
รองผอ.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

รองผอ.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

S__2687258 S__2687257 S__2687256 S__2687255 S__2687254 S__2687253 S__2687252 S__2687251

เช้าวันนี้ นางปภาภรณ์. ศรีแพทย์. รองผอ.สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มี.ค. ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน. กุยยกานนท์” โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี 280 คน ผู้กำกับลูกเสือ 142 คน จัดการอบรมครั้งนี้เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทำให้ผู้เรียนเกิดมโนสำนึกรู้ผิดชอบ ชั่วดี มีวิถีปฎิบัติอันดีงามในชีวิตจริง

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 + = 18