ความเคลื่อนไหว
รางวัลธนบุรีศรีนพมาศ

รางวัลธนบุรีศรีนพมาศ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ สาขา สื่อมวลชน เพื่อเชิดชูเกียรติในการทำงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรม แก่นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าว จ.สมุทรปราการ รางวัลธนบุรีศรีนพมาศ เป็นรางวัลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม สำหรับปี2559 ถือเป็นปีที่ 5 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

86 − = 77