ความเคลื่อนไหว
วัดพุทธภาวนาราม ร่วมกับชุมชนจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

วัดพุทธภาวนาราม ร่วมกับชุมชนจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 13 เม.ย.60 ที่วัดพุทธภาวนาราม ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ วัดพุทธภาวนาราม ร่วมกับผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น จัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ,นายสมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 14 ,นางณิชากร เชื้อไทย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ,ผู้ใหญ่ชูชาติ หรือผู้ใหญ่กบ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3ตำบลท้ายบ้านใหม่ ,นายพุทธชาติ เชื่อไทย เลขานุการส่วนตัวนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ตลอดจนนายณรงค์ บุญช่วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยกลุ่มผู้นำชุมชน และพ่อค้า ประชาชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กันเป็นจำนวนมาก
โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีพิธีสวดมาติกาบังสุกลอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และก่อพระเจดีย์ทราย ตลอดจนพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในงานวันสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังมีการนำอาหาร และน้ำดื่ม ตลอดจนมีการมอบ ร่มกันแดด และกระเป๋าใส่ของ ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ไทยด้วย โดยนายสมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 14 หนึ่งในคณะกรรมการฝ่ายจัดงานได้กล่าวถึงกิจกรรม และกล่าวขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ซึ่ง พระมหาวิโรจน์ อัคคะปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพุทธภาวนาราม ได้กล่าวให้ญาติโยมได้ร่วมกันสร้างกุศลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นี้ โดยขออำนวยอวยพรให้ญาติโยม สาธุชนทั้งหลาย เจริญไปด้วย อายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเป็นไปด้วยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นๆ จงพันสำเร็จแก่ญาติโยม สาธุชนทุกท่านในช่วงวันปีใหม่ไทย ในครั้งนี้ด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

8 + 1 =