ความเคลื่อนไหว
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่


55 014 55 016 55 021 55 030 55 044 55 051 55 054

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ และถือบวชเนกขัมมนารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ ศาลาการเปรียญ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มีการจัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ และถือบวชเนกขัมมนารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสุกัญญา อัศวเหม มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
สำหรับโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ และถือบวชเนกขัมมนารีดังกล่าว ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ และโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้นำคณะผู้บรรพชา-อุปสมบท และถือบวชเนกขัมมนารี ทั้งชายและหญิง ของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 300 คน
โดยบรรยากาศภายในพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ และถือบวชเนกขัมมนารี ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ กลุ่มผู้นำชุมชน พ่อค้าประชาชน องค์กรต่างๆ ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 8