ความเคลื่อนไหว
วัดอโศการาม จัดพิธีสวดมนต์วันอัฏฐมีบูชา

วัดอโศการาม จัดพิธีสวดมนต์วันอัฏฐมีบูชา


เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 ที่บริเวณพระวิหาร และพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ วัดอโศการาม ได้จัดพิธีสวดมนต์, ปฏิบัติธรรม ,เวียนเทียน รอบพระธุตังคเจดีย์ “เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมี พระภิกษุสงฆ์ วัดอโศการาม พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และแม่ชี ร่วมกันฟังธรรม ถือศีลภาวนา เวียนเทียนรอบพระธุตังคเจดีย์
สำหรับประวัติความเป็นมา พอสังเขป เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว 8 วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความสังเวชสลดใจ และวิปโยคโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งนิยมเรียกกันว่า วันอัฏฐมีบูชา นั้นเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่วน โดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดนั้น ๆ ได้พร้อมกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เป็นการเฉพาะภายในวัด ซึ่งปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใด ไม่พบหลักฐาน ปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่ นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้)

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + 6 =