ความเคลื่อนไหว
วันที่ 18 สิงหาคม 2558  ที่ศูนย์ประสานงานด้านยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ศูนย์ประสานงานด้านยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ


27026 27027

วันที่ 18 สิงหาคม 2558  ที่ศูนย์ประสานงานด้านยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ โดยนายปรีดา เทิดทินวิทิต ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ได้ทำการมอบธงชาติ จำนวน 2,000 ผืน และอุปกรณ์เรืองแสง หรือ Light Stick จำนวน 20 ชุด แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพันเอกภักดี ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค ที่ทางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

81 − 71 =