ความเคลื่อนไหว
วันเกียรติยศประภามนตรี ระดับปฐมวัยและพิธีมอบเกียรติบัตร

วันเกียรติยศประภามนตรี ระดับปฐมวัยและพิธีมอบเกียรติบัตร

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนประภามนตรี 2 อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ ได้จัดให้มีพิธี วันเกียรติยศประภามนตรี ระดับปฐมวัยและพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โดยมีดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือประภามนตรี เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนประภามนตรี 2
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร “วันเกียรติยศประภามนตรี ระดับปฐมวัย” ให้แก่นักเรียนยอดเยี่ยมแห่งปี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศึกษา – อนุบาลศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและด้านกิจกรรม รวมถึงนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 132 รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เรียนจบระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนประภามนตรี โรงเรียนประภามนตรี 2 และโรงเรียนประภามนตรี 3 รวมทั้งสิ้น 112 คน นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนยอดเยี่ยมระดับปฐมวัย นับว่างานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับผู้ปกครองและโรงเรียน นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในตนเอง เป็นคนดีของสังคม และก้าวขึ้นสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างมั่นใจ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

62 − 56 =