ความเคลื่อนไหว
วิทยาลัยเทคนิคมินบุรีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี2561

วิทยาลัยเทคนิคมินบุรีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างอบอุ่น

ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนักเรียนนักศึกษาใหม่สมัครเข้าเรียนเต็มทุกสาขาวิชา ทางวิทยาลัยฯได้จัดปฐมนิเทศทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =