ความเคลื่อนไหว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ที่ห้องประชุมอาคาร 9 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ. นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาหลักสตรด้านอาชีวศึกษาให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ผู้จัดทำแนวปฏิบัติการศึกษาเรียนร่วม และ นางพรทิพย์ เอกมหาราช นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และมีคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ คณะผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเทศบาล1
นางพรทิพย์ เอกมหาราช นักวิชาก าร ผู้เชี่ยวชาญ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา. กล่าวว่า. ความต้องการทางด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบันนั้นีมีสูงเพื่อเข้าสู้ ตลาด แต่ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง ทำให้มีคนเข้าสู้ด้านอาชีวน้อยลง. จึงมีความจำเป็น ต้องพัฒนาหลักสตร ให้เหมาะสม ได้มุ่งสู่ การศึกษาในระดับมัธยม แบบทวิภาคี กับ โรงเรียนต่าง ๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการและควาถนัดของผู้เรียน. และเข้าสู้ระบบตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้ตรงเป้าหมายได้มากขึ้น.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

44 + = 45