ความเคลื่อนไหว
ศาลจังหวัดสมุทรปราการอัญเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารหลังใหม่

ศาลจังหวัดสมุทรปราการอัญเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารหลังใหม่

วันที่ 24 ม.ค.61 ศาลจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารศาลจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระวิศิษฏ์พิทยาคม เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายอรรถการ ฟูเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกมล เชียงวงศ์ ,นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาด นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี
สำหรับพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารศาลจังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ จัดขึ้นหลังจากที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้ปรับปรุงอาคารขึ้นมาใหม่ แทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม โดยในพิธีพระสงฆ์สวดบทจุลละชัย-บทถวายพรพระ จากนั้น เจ้าหน้าที่ลั่นฆ้องชัยรับบทสวดพระปริตรทุกบท แล้วประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปิดทององค์ครุฑ คล้องพวงมาลัย โปรยดอกไม้ แล้วจึงเข้าสู่พิธีจับสายโยงองค์พญาครุฑอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 52 = 58