ความเคลื่อนไหว
ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อปากน้ำ จัดพิธีฉลองพระศากยมุนีพุทธ (พระยูไลซำป้อฮุก)

ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อปากน้ำ จัดพิธีฉลองพระศากยมุนีพุทธ (พระยูไลซำป้อฮุก)

บรรจุพระบรมสารีริกธาติ ลงในเศียรพระยูไล ความสูง 65 นิ้ว องค์พระหน้าตัก 35 นิ้ว เพื่อมาประดิษฐานในวิหารพระยูไลโพธิสัตว์ ที่กำลังก่อสร้างขึ้นใหม่ 3 ชั้น น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60 ที่ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อปากน้ำ ซอย 17 มูลนิธิร่วมกุศล ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซินแส ธีรพัตณ์ เตชไชยพัตน์ หรืออาจารย์ใหญ่ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อปากน้ำ ได้จัดพิธีฉลองพระศากยมุนีพุทธ (พระยูไลซำป้อฮุก) บรรจุพระบรมสารีริกธาติ ลงในเศียรพระยูไล ความสูง 65 นิ้ว องค์พระหน้าตัก 35 นิ้ว เพื่อมาประดิษฐานในวิหารพระยูไลโพธิสัตว์ ที่กำลังก่อสร้างขึ้นใหม่ 3 ชั้น น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยในช่วงเช้า ทางคณะกรรมการศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อปากน้ำ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดกลางวรวิหาร จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีทางศาสนา สวดเจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นายสมชาย คล่องประมง ประธานกิตติมศักดิ์ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานจุดธูปเทียนกราบสักการะ (พระยูไลซำป้อฮุก) และได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตตาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดนก จรัญฯ 13 มาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติ ลงในเศียรพระยูไล และมี หลวงปู่คณานัม เจ้าอาวาสวัดสมนานัม บริหาร (วัดญวน) สะพานขาว กทม. มาประกอบพิธีทางศาสนาจีน เบิกพระเนตรพระยูไล โดยมี นายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานจุดธูปเทียนกราบสักการะ (พระยูไลซำป้อฮุก) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตลอดจนศิษยานุศิษย์ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อปากน้ำ และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี
โดยในช่วงบ่าย ซินแส ธีรพัตณ์ เตชไชยพัตน์ หรืออาจารย์ใหญ่ ประธานศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อปากน้ำ พร้อมด้วยนายพิทักษ์ และนางรัตนา สุวรรณเสวตรเนตร ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนชัยเปิด 3 ภพ ในพิธีพุทธาภิเษกพระศากยมุนีพุทธ (พระยูไลซำป้อฮุก) ปรางเปิด 3 ภพรุ่นสร้างวิหารพระยูไลโพธิสัตว์ เทพสถิตเป็นพระบูชามา 3 ขนาด ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว 5 นิ้ว 9 นิ้ว และเหรียญ โดยได้รับความเมตาจาก พระมงคลสุทธิคุณ หรือหลวงพ่อฟู อติภทฺโท ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัย เบิกฤกษ์ และจุดเทียนเปิด 3 ภพ อดีต ปัจจุบัน อนาคต โดยได้รับโปรดเกล้าจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานไฟพระฤกษ์ สำหรับจุดเทียนชัยประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระศากยมุนีพุทธ (พระยูไลซำป้อฮุก) ในครั้งนี้ด้วย
โดยมี หลวงปู่ลอง พระเกจิอาจารย์แห่งวัดวิเวกวายุพัด อยุธยา ,หลวงปู่ชัชวาลย์ จันทโชโต วัดบ้านปูน พระเกจิเถราจารย์ผู้มากด้วยเมตตาบารมี ,ท่านเจ้าพระคุณพระสมณานัมธีราจารย์ (พระอาจารย์อู๋) เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน) สะพานขาว ,หลวงพ่ออิฏฐ์ ภททจาโร วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม ,พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก (พระอาจารย์อ๊อด) เจ้าอาวาสวัดสายใหม จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 รูป ประจำ 4 ทิศ นั่งปรกอธิษฐานจิตเจริญภาวนา และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จากวัดบางสมัครฉะเชิงเทรา จำนวน 5 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

78 + = 87