ความเคลื่อนไหว

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานวันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รวมทั้งระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง
เช้าวันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 09.00 น. ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง คุรุสภาจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (สพป.สมุทรปราการ 1) กล่าวรายงานต่อ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธีเปิดงานวันครู “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” พร้อมมอบโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยในช่วงแรกเป็นพิธีทางสงฆ์ หลังจากนั้นเป็นการแสดง “เถลิงราชย์สดุดีจักรีวงศ์” ของโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ครูอาวุโส กล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นางวรีวรรณ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ครูอาวุโสประจำภาร นำผู้เข้าร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน นายชูชาติ แก้วนอก อ่านสารวันครู
สำหรับปีนี้ มีผู้เข้ารับรางวัลได้แก่ รางวัล “บุคลากร สพฐ.ดีเด่น” (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 1 คน รางวัล “สุดยอดครูดี” ประจำปี 2560 1 คน รางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 1 คน รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 13 คน รางวัลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ 5 คน รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 17 คน รางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 10 คน รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 8 คน รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 19 คน รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอุดมการณ์ เสียสละ และทำประโยชน์แก่การศึกษา ประจำปี 2560 203 คน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

47 − = 41