ความเคลื่อนไหว
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประชุมสื่อมวลชนภาคตะวันออก

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประชุมสื่อมวลชนภาคตะวันออก


ขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561ที่ห้องประชุมโรงแรม รัตนปุระ รีสอร์ท จ.จันทบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์(SMART CITIZEN 4.0) เขตสุขภาพที่ 6 โดยมีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดยนายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6

การประชุมครั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือและร่วมขับเคลื่อนการจัดทำแผนบูรณาการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นทิศทางเดียวกัน ของเขตสุขภาพที่ 6 โดยมีกิจกรรมการบรรยาย “สื่อมวลชน คนต้นแบบ Healthy 4.0 และบทบาทสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ”

นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 กล่าวว่าประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ในฐานะนักการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ จึงจำเป็นต้องพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การเรียนรู้ การเข้าใจในพฤติกรรมของประชาชน ในการรับข้อมูลรวมทั้งวิธีการและเครื่องมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์และบทบาทของสื่อมวลชนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

การจัดทำแผนบูรณาการสื่อสารประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการลงนาม MOU ร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับศูนย์อนามัยที่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 7 จังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัด สื่อมวลชน ทุกสาขา

ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 5 แห่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(จันทบุรี) สทท.11 เครือข่ายสื่อมวลชนผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์อนามัยที่ 6

สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวกัญญารัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ ฐิติวงศ์ฤทธิ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

61 − = 59