ความเคลื่อนไหว
สคช.จังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเมือง ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฏหมายแก่ประชาชน

สคช.จังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเมือง ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฏหมายแก่ประชาชน


25 26

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.59 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ(สคช.) และเทศบาลตำบลบางเมือง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU )ในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฏหมายแก่ประชาชน โดย น.ส.วิรมณ ยืนนาน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ และ น.ส.ขนิษฐา ฤทธิศาสตร์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง
ซึ่งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันในการให้บริการประชาชน เพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพ และยังสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างครบวงจร รวมทั้งให้ชุมชนได้มีบทบาทในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท โดยศูนย์ดังกล่าวจะให้บริการคำปรึกษาข้อกฏหมายเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญา ตั้งผู้จัดการมรดก รับบุตรบุญธรรม หรือการขอให้ศาลสั่งเป็นบุคคลสาบสูญ เป็นต้น โดยให้บริการที่ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง
นอกจากนี้ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเมือง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชนให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง จำนวน 66 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในท้องถิ่น สามารถนำไปปรับใช้เพื่อลดความขัดแย้ง ลดข้อพิพาทและลดการนำคดีขึ้นสู่ศาล อันเป็นการสร้างความสามัคคีแก่สังคมส่วนรวม

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

12 + = 15