ความเคลื่อนไหว
สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้

สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้

ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จัดการประชุมสัมนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (โรงงานญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่15มิ.ย.61เวลา13:00น
พ.ต.อ.ปกปภพ บดีพิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิด การประชุมสัมนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (โรงงานญี่ปุ่น) โดยมีพ.ต.อ.ประเสริฐ บัวขาว กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น7 บริษัทอซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ต.สำโรงใต้ จ.หวัดสมุทรปราการ
เนื่องด้วยสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ได้รับคำสั่งจาก ภ.จว.สมุทรปราการ ให้ดำเนินงานตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นของชาวญี่ปุ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และให้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ร่วมกัน จากการตรวจสอบพบว่า สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้มีจำนวนทั้งสิ้น16แห่ง จึงได้เชิญผู้ประกอบการโรงงานอุตสากรรม และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง 52 ท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร พนักงานในสถานประกอบการ ในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ในการตรวจสารเสพติดพนักงานตามความเหมาะสม และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายการดำเนินการให้เสร็จสิ้นในระยะแรกภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และจะประเมินผลการปฏิบัติเพื่อ ดำเนินการในระยะต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 12 = 20